Kreativ odling

Löpning, surdegsbak och odling i egen täppa verkar vara det man ska syssla med och givetvis att stoppa egen korv. Det är ju tydligt att vi vill tillbaka till våra rötter, vara ute i luften och ha kontroll på det vi stoppar i oss.

Man tager vad man haver
Det är så otroligt roligt att följa den massiva explosion inom odlingsområdet de senaste åren. I stort sett varje tidning har en del eller bilaga om odling och marknaden svämmar över av massa måste ha saker för att bli den ultimata odlaren. Mycket finns att köpa, men i takt med att vi vill leva mer hållbart och återanvända så testas det att odla i det mesta. Och att låta saker leva vidare och få nya användningsområden är hållbarhet med stort H.

På facebookgruppen Matfusket hittade jag två kreativa lösningar, som jag ska försöka med i år.

odlaitrapallEn av mina trädgårdsdrömmar är att ha ett stort land, där det rymms blommor, grönsaker, frukt och bär. Visserligen har jag en stor tomt, men den är befriad från plana ytor där mitt superland kan rymmas, vi kan inte ens få in ett vollynät och smasha några bollar. Så jag måste helt enkelt vara kreativ för att hitta bra platser att odla lite ditten och datten. En bra tillvarasak är ju som bekant pallkragen, men jag har aldrig sett en odling i en upp och ner vänd träpall. Som av en händelse råkar jag ha en som ligger och skräpar. Tänk bara på att den inte får vara tryckimpregnerad.

 

väggodling Jag har tagit husets södersida till odling, inte blommor. Men där får plats några pallkragar, bönor kan klättra på väggen och nu inser jag att jag kan utöka min odling ännu mer. Dessutom blir det ett kul projekt med barnen, hoppas jag.

 

Vad odlar du i?

 

Annonser

Bli biodlare i år

Jag tror inte att vi på allvar har förstått konsekvenserna av att världens bin håller på att dö ut. Ja ha, tänker du kanske, det är väl bra med mindre flygfän på sommaren. Men utan bin kan vår framtida kost komma att reduceras till majs, ris och ett fåtal grödor som pollineras med hjälp av vinden.

beeI Europa är 76% av all vår mat beroende av bin, även kött då djuren är beroende av grödor som pollineras av bin. Med andra ord är det för vår egen överlevnad som vi måste se till att bisamhällena blir fler. De fyller även en viktig funktion för att pollinera grödor för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Bina är helt enkelt livsviktiga i vårt ekosystem som pollinatörer.

Världens bin dör ut
I dag dör bin världen över i en rasande takt och värst drabbat är USA och Canada. Men bara i Europa dör en tredjedel av bina, varje år. I södra Tyskland dog 80% av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel 2010. I Sechuanprovinsen i Kina är bina redan utdöda och där får man pollinera fruktträd och annat för hand för att få någon skörd, vilket givetvis är väldigt kostsamt.

Forskare är oense om vad som orsaker detta, men många är ändå ense om att de starka kemikalier som vi använder inom jordbruken är en bidragande faktor.

Två bra artiklar i ämnet:

Stockholmare adopterar bin
I Stockholm har Stockholms hem adopterat bikupor som finns utplacerade på fem olika platser. På sikt räknar de med att vara faddrar åt 250 000 bin som tas om hand av deras hyresgäster. Projektet är ett samarbete med företaget Bee Urban som erbjuder företag att adoptera bin och bikupor i städer. Företagen betalar för att placera ut bisamhällen runt om i Stockholm och samtidigt får de kunskap om bina och dess betydelse i samhället och när det är dags att ta hand om honungen får de även denna. Bee Urban sköter om samhällena.

Nu vill jag ha bin
Jag känner helt plötsligt en stark längtan efter att ha egna bin. Kanske ska jag slå mig ihop med grannen? Är det någon som har erfrenhet av att ha bin i ett villaområde? Hur funkar det och krävs det mycket?

:.malin

Stadsodling

För att kunna producera den mat vi behöver för husbehov är odling i staden mer eller mindre en förutsättning. år 2050 uppskattar man att 80% av jordens befolkning kommer att bo i städer. Om befolkningen dessutom ökar komer vi få svårt att klara vår försörjning med den jordbrukskultur vi har idag då merparten av våra odlingsbara jord används till djurfoder. Vi behöver helt enkelt tänka om och tänka nytt och ta till vara på de möjligheter som stadsodling ger oss.  Man får inte bara egenodlade grönsaker och kryddor utan kanske blir det kittet som för samman grannar som tidigare inte talat med varandra.

Varför odla i stan?
Jag tror det finns flera svar på detta, miljön givetvis. Om vi slipper transporter är mycket vunnet, även om dessa inte står för merparten av en produkts klimatpåverkan. Men det säger sig själv att om vi alla kan börja odla mer för husbehov eller till försäljning i närområdet slipper vi många onödiga transporter. Dels frukt och grönt som ska transporteras till affären och sedan vår egen resväg till affären som är en stor miljöbov om det sker med bil, något många inte tänker på.

Men det finns även andra positiva effekter av att odla i stan. Vi ökar den biologiska mångfalden. Många biarter är idag på väg att försvinna, vilket skulle vara en katastrof då de behövs för pollinering. Bin är nödvändiga för uppemot en tredjedel av allt det vi äter. Genom att odla mer varierat i staden drar vi till oss många värdefulla insekter, som i sin tur lockar till sig fåglar.

Att skörda utanför dörren eller en cykeltur bort är också lycka och välbefinnande. Ett ämne som jag kommer att återkomma till. Det finns mycket bra information för dig som vill pröva på att odla i staden. Enklast är att söka på stadsodling och din stad och förhoppningsvis hittar du likasinnade.

Några sidor att inspireras av:

Efterlysning
Bor du i staden och odlar i din närhet? Dela gärna med dig av dina tips och bilder.

:.malin

Snittblommor

Ska du köpa blommor idag? Tänk då efter innan. Att ge någon blommor eller köpa till sig själv är en kärlekshandling, man ger blommor till någon man uppskattar och tycker om. Se då till att de blommor du ger verkligen bra. De ska vara odlade utan kemikalier och de som odlar ska ha bra arbetsvillkor och ska få sina rättigheter tillgodosedda. För inte ens den vackraste tulpanen blir fin om någon annan får betala ett högt pris för den.

För mig är en egenplockad bukett med blommor det finaste man kan få. Det kan vara vårens första tussilago, en midsommarbukett eller de sista skälvande trädgårdsblommorna som plockas in innan frosten kommer. Men vem kan motstå en bukett med tulpaner i blandade färger, inte jag.

Olika märkningara

Fairtrade tulpaner
Fairtrade certifierar blomsterfarmer med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. De ställer krav på arbetsvillkor, kemikalieanvändning och minimilöner. Tio procent av försäljningen används till social- och ekonomisk utveckling i lokalsamhället som daghem, vattenförsörjning och utbildning.

Den första plantagen certifierades i början av 2000-talet, och idag finns de flesta främst i Kenya, men även i Tanzania, Zimbabwe, Etiopien, Egypten, Indien, Sri Lanka och Ecuador.

Fair Flowers Fair Plants, FFP
Internationell märkning för snittblommor och krukväxter från hela världen. Internationell märkning av Snittblommor och krukväxter. Snittblommor och krukväxter med detta märke kommer från odlare som sköter sina företag på ett sätt så att de uppfyller höga krav både när det gäller miljömässiga och sociala förhållanden.

KRAV
För första gången på flera år finns det KRAV-märkta tulpaner att köpa i butik. Det har helt enkelt saknats KRAV-märkta lökar. Tulpanerna odlas från ekologiska lökar, utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har KRAV strikta regler för klimatpåverkan i växthus. Till exempel ska minst 80 % av energin komma från förnybara källor. Tulpanerna är dessutom klimatkompenserade genom Vi-skogen.

Svenskt Sigill
Kontrollmärkning för svenskproducerade blommor. Kraven för att bli klimatcertifierad är bland annat att uppvärmningen av växthusen ska ske med förnyelsebara bränslen eller spillvärme, att man köper grön el och att man sparar energi. Idag finns fem kravcertifierade blomföretag i Sverige.

Arbetarnas villkor
Inför alla hjärtans dag släppte Fairtrade ett pressmeddelande där de bland annat skriver om arbetarnas villkor, nedan är några punkter.

  • Mer än varannan snittblomsarbetare i Latinamerika lider av förgiftningssymptom på grund av kontakt med giftiga kemikalier och 20 procent uppger att de utsatts för sexuella trakasserier.
  • I Colombia är arbetsveckan inom blomsterindustrin ofta 70 till 80 timmar lång och inför högtider som alla hjärtans dag kan arbetsdagen uppgå till 16 timmar.
  • 65 procent av arbetarna i Kenya är säsongsarbetare eller tillfälligt anställda, vilket många gånger innebär att de nekas förmåner som social trygghet, föräldraledighet och rätten till facklig organisering.

Konsumentmakt
Här kan du som konsument verkligen dra ditt strå till stacken. 2007 lanserades de först Fairtrade rosorna och de står nu för 10 procent av all försäljning enligt Fairtrade. Blomsterhandlare vittnar om att efterfrågan är större än någonsin och då sätter de i sin tur press på leverantörer. Ställ krav så njuter du dubbelt av dina blommor.

Tema odling och trädgård
De kommande två veckorna kommer jag fördjupa mig i olika aspekter på odling och trädgård utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kom gärna med tips, idéer och erfarenheter.

:.malin